Sở TN&MT

TPHCM: Hệ số K vừa ban hành có đồng nghĩa giá bồi thường đất tăng đột biến?
Sở TN&MT TPHCM cho biết, hệ số K mới ban hành không quyết định giá bồi thường cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Việc xác định giá cụ thể được làm theo quy trình 6 bước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO