Thứ Ba, 09/03/2021, 12:07 (GMT+7) | Điểm tin:

Vay tiền qua app - một cổ nhiều tròng

Không cần thế chấp, chỉ cần CMND, lãi suất không đồng là những cam kết mà đơn vị cung cấp các app vay tiền đưa ra để thu hút người vay tiền.

Đâu cần có lỗi mới chia tay!

Trước đây, có lần chúng tôi từng tính chuyện tiến tới xa hơn thì nay cô lảng tránh việc ấy.