Thứ Bảy, 06/03/2021, 21:28 (GMT+7) | Điểm tin:

Thị trường đã đủ lớn để đẩy mạnh lắp ráp ô tô?

Theo nhiều chuyên gia, thị trường ô tô đã có quy mô đủ lớn để đẩy mạnh lắp ráp nhưng cần chính sách mạnh hơn để phát triển công nghiệp phụ trợ.

Nhà mất điện tôi đến nhà nghỉ ngủ tạm, gặp một người khiến tôi chết ngất

Tôi năm nay 30 tuổi, người ta nói phụ nữ 30 là quá lứa lỡ thì nhưng tôi thì không nghĩ thế. Tôi mải miết với công việc quanh năm suốt tháng, vả lại tình yêu của chúng tôi cũng đã được 2 năm thì có gì mà gọi là quá lứa?