Thứ Tư, 03/03/2021, 02:48 (GMT+7) | Điểm tin:

Ma trận đồng hồ thật - giả bày bán trên mạng

Tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái trong môi trường thương mại điện tử được ngành chức năng nhận định rằng sẽ rất phức tạp và có sự gia tăng trong năm 2021.

Người yêu động viên tôi ra nước ngoài tìm cơ hội phát triển để ở nhà nàng làm điều không tưởng

Tôi năm nay 28 tuổi làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài còn người yêu kém tôi hai tuổi làm nhân viên văn phòng cho công ty bất động sản.