thu tuc hanh chinh

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tiếp cận tài nguyên
2 ngày trước Bất động sản
Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, loại bỏ các rào cản trong tiếp cận các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên cho phát triển đất nước trong phát triển trước mắt và lâu dài, đồng thời giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường trong điều kiện hội nhập, đó là một trong những mục tiêu về cải cách thể chế mà Bộ TN&MT đặt ra tại Kế hoạch về cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2021 - 2025 vừa được ban hành.
  • Đa số các thủ tục hành chính hiện nay đều phải thực hiện qua mạng, điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ phải sử dụng chữ ký điện tử thay vì chữ ký thông thường.
  • Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, VPCP cùng các bộ, ngành, địa phương đang triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giúp chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội.
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, tập trung chủ yếu vào thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, số lượng TTHC đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa là 153/178 (đạt 85%) số lượng TTHC lĩnh vực TN&MT.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO