Từ 1/7, VNeID là tài khoản duy nhất để người dân làm thủ tục hành chính

Hoài Thu| 10/06/2024 15:58

Nhấn mạnh việc đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm các điều kiện để từ ngày 1/7, VNeID là tài khoản duy nhất để người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra khi phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết một năm thực hiện chỉ đạo tháo gỡ các "điểm nghẽn" Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Thu thuế với dịch vụ livestream còn thất thoát

Theo đánh giá của người đứng đầu Chính phủ, công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch đã được quan tâm; dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Điển hình, Đề án 06 đã cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm cho Nhà nước, xã hội gần 3.500 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, việc thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VneID đã được triển khai tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế, bước đầu phát huy hiệu quả. Với nhu cầu 2,6 triệu phiếu lý lịch tư pháp trên toàn quốc hàng năm, các cơ quan dự kiến tiết kiệm khoảng 637 tỷ đồng mỗi năm.

Từ 1/7, VNeID là tài khoản duy nhất để người dân làm thủ tục hành chính - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Song bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu Chính phủ nhận định Đề án 06 và kết nối, chia sẻ dữ liệu trong thời gian tới vẫn đối diện một số tồn tại, hạn chế.

Đó là tiến độ xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách vẫn chậm so với yêu cầu; việc phát triển hạ tầng số chưa khắc phục được tình trạng "manh mún, cát cứ thông tin, chia cắt và co cụm dữ liệu".

Trong khi đó, công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng tấn công mạng có xu hướng gia tăng.

"Vẫn còn tình trạng chưa bảo đảm về an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu công dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân", Thủ tướng chia sẻ.

Ông cũng đánh giá việc quản lý thuế, nhất là thu thuế với dịch vụ livestream, thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống ở các địa phương… còn thất thoát.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu phải đẩy  mạnh xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, thí điểm các mô hình mới trong triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển.

Không trông chờ, ỷ lại

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, trong đó có việc triển khai hiệu quả Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm" và "chỉ bàn làm, không bàn lùi", tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn.

Từ 1/7, VNeID là tài khoản duy nhất để người dân làm thủ tục hành chính - 2

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các bộ, ngành, địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thứ nhất, lãnh đạo Chính phủ quán triệt cần hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối, chia sẻ dữ liệu nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung; các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, tích cực, sáng tạo theo thẩm quyền, không trông chờ, không ỷ lại.

Trong đó, Thủ tướng nhắc Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 123 quy định về áp dụng hóa đơn điện tử đối với các giao dịch thương mại điện tử, dịch vụ livestream, dịch vụ ăn uống...

Với mục tiêu đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo bảo đảm các điều kiện cần thiết để từ ngày 1/7/2024 chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương, tạo tiền đề cho phát triển, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia và hình thành kho thông tin định danh số cho công dân, tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là trong quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Từ 1/7, VNeID là tài khoản duy nhất để người dân làm thủ tục hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO