Đô Lương

Tạo dựng niềm tin trong chuyển đổi số thông qua tiêu chuẩn quốc tế
Trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, các tiêu chuẩn quốc tế có thể hỗ trợ hoạt động xây dựng chính sách, quy định và pháp luật nhằm tạo dựng niềm tin số.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO