Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam
Sau 80 năm, những tư tưởng của “Đề cương văn hóa Việt Nam” vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO