luật thủ đô

Sửa Luật Thủ đô phải tạo ra được các cơ chế vượt trội, giải quyết được các bất cập, chồng chéo
Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tổng kết, bổ sung, sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô. Luật Thủ đô sau sửa đổi (hoặc ban hành mới) phải thông qua các cơ chế, chính sách vượt trội cho Thủ đô, xứng đáng với vị thế của Thủ đô, giải quyết được các bất cập, chồng chéo giữa các luật, cơ chế, chính sách.
      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO