chuyển đổi số

Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
21 giờ trước Cuộc sống số
Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử vừa được kiện toàn, đổi tên thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Ủy ban có 16 thành viên, Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Chính phủ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO