Các phương án cải cách tiền lương khu vực công

Hoài Thu| 10/05/2023 09:40

Tăng mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng khu vực doanh nghiệp, sắp xếp lại chế độ phụ cấp… là hai trong số nhiều phương án triển khai chế độ tiền lương mới.

Việc tham mưu hàng loạt chính sách liên quan đến cải cách tiền lương, tinh giản biên chế và bộ máy, được Bộ Nội vụ tổng hợp trong Báo cáo gửi Quốc hội và các đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 75 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Về nhiệm vụ cải cách tiền lương, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ đã chủ động tham mưu Thủ tướng xây dựng báo cáo lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27 của Trung ương.

Các phương án cải cách tiền lương khu vực công - 1

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Phạm Thắng).

Sau khi đề nghị các bộ, cơ quan báo cáo kết quả và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đã nhận được báo cáo của 16/18 đơn vị, từ đó hoàn thiện báo cáo "Kết quả thực hiện và lộ trình triển khai cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp".

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng các phương án triển khai chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27.

Tăng mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp; mở rộng quan hệ tiền lương; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp và cơ cấu lại tỷ lệ giữa lương cơ bản và phụ cấp; bổ sung quỹ tiền thưởng... là những phương án được Bộ trưởng Nội vụ đề cập.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất phương án điều chỉnh các năm tiếp theo. Định hướng của chính sách này là tiếp tục điều chỉnh mức lương thấp nhất để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP, cho đến khi đạt mức lương thấp nhất cao hơn mức lương thấp nhất vùng I (vùng cao nhất) của khu vực doanh nghiệp. Bộ Nội vụ sẽ dự toán nguồn kinh phí, kế hoạch nhiệm vụ đối với các bộ, cơ quan liên quan.

Cũng theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành liên quan tiến hành sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 27.

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kết quả phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19 và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước sau năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ chủ động xây dựng "Báo cáo lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sau năm 2023 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27".

Báo cáo này trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, để các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ làm căn cứ ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng.

Các phương án cải cách tiền lương khu vực công - 2

Theo tinh thần cải cách tiền lương, mức lương thấp nhất của Nhà nước sẽ được tăng tiệm cận với lương doanh nghiệp (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trong thời gian chưa thực hiện cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gửi Bộ Tư pháp thẩm định để tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7.

Cơ quan này cũng sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm, và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết ngày 27/4 vừa qua, Bộ Tư pháp đã báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp để hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Nghị định để trình Chính phủ trong tháng 5.

Nghị quyết 27 của Trung ương nêu mục tiêu đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Tiền thưởng được bổ sung theo hướng quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Các phương án cải cách tiền lương khu vực công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO