Bộ Chính trị yêu cầu có chính sách tiền lương phù hợp đặc thù từng ngành

Hoài Thu| 04/10/2023 17:30

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Chính trị yêu cầu chú trọng chính sách thu hút nhân tài, có chính sách tiền lương phù hợp với đặc thù của ngành...

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận 62 thực hiện Nghị quyết 19 năm 2017 của Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết 19).

Một số kết quả tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết 19 được Bộ Chính trị ghi nhận. Những kết quả này, theo Bộ Chính trị, góp phần bảo đảm an sinh, thực hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội.

Tuy vậy, Bộ Chính trị thẳng thắn chỉ ra một số yếu kém, hạn chế trong việc thực hiện. Điển hình là một số nơi sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn máy móc, cào bằng, chưa gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Hiệu quả hoạt động của nhiều đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp chưa đáp ứng yêu cầu.

Bộ Chính trị yêu cầu có chính sách tiền lương phù hợp đặc thù từng ngành - 1

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai (Ảnh: Hồng Phong).

Bên cạnh đó, theo Bộ Chính trị, chính sách xã hội hóa chưa thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công. Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được quan tâm đúng mức, một số cá nhân, đơn vị còn vi phạm pháp luật.

Chỉ ra nguyên nhân, Bộ Chính trị cho rằng nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu chưa sâu sắc, chưa quyết liệt. Công tác tham mưu, hướng dẫn công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chưa thường xuyên; một số nơi còn thụ động, tư tưởng bao cấp, ỷ lại Nhà nước còn phổ biến.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Chính trị yêu cầu chú trọng chính sách thu hút nhân tài, người có chuyên môn nghiệp vụ giỏi.

Song song với đó, Bộ Chính trị lưu ý cần cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chính sách tiền lương phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực sự nghiệp, chính sách xã hội hóa phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Bộ Chính trị cho rằng cần tiếp tục tăng ngân sách Nhà nước và đổi mới việc phân bổ ngân sách theo hướng tập trung cho dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các địa bàn khó khăn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Để xây dựng kế hoạch, lộ trình đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến năm 2030, Bộ Chính trị yêu cầu các đơn vị sau sắp xếp phải có tổ chức bộ máy phù hợp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức gắn với vị trí việc làm; phương thức quản lý theo hướng tiên tiến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ.

Theo Bộ Chính trị, cần sớm tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ; chính sách thí điểm xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; thi tuyển và thuê giám đốc điều hành đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa, nhất là chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, phí, tín dụng, thu hút đầu tư đối với dịch vụ sự nghiệp công.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bộ Chính trị yêu cầu có chính sách tiền lương phù hợp đặc thù từng ngành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO