Bộ chính trị

Nội dung ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9
Trung ương đã thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; cho ý kiến vào Đề án Tổng kết Chỉ thị 35 trong ngày làm việc thứ hai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO