so tnmt

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
3 tháng trước Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc vừa báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt, môi trường không khí, môi trường nước dưới đất, môi trường trầm tích đợt 4 năm 2021.
  • Đoàn công tác liên ngành của thành phố Hà Nội gồm các Sở Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính…và Công an TP sẽ tiến hành rà soát, đánh giá việc đấu thầu, đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt do UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện từ năm 2021.
  • Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên diễn biến phức tạp, nhằm kịp thời hướng dẫn địa phương tăng cường công tác quản lý chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phòng chống dịch bệnh, Sở TN&MT Phú Yên đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương về quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19.
  • Trong thời gian vừa qua, tỉnh Phú Yên xảy ra tình trạng một số hộ gia đình, cá nhân không tự liên hệ với cơ quan thẩm quyền để làm các thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà lại ủy quyền cho người khác thực hiện việc này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn