phat trien ben vung

Thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs): Còn nhiều thách thức
2 ngày trước Môi trường
Sau 5 năm thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 hướng đến 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), Việt Nam đã có những nỗ lực trong xóa đói, giảm nghèo, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu, quan hệ đối tác toàn cầu. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện 17 Mục tiêu SGDs, Việt Nam còn gặp nhiều thách thức.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn