Những huyện, xã thuộc diện 'bắt buộc sáp nhập'

Hoài Thu| 20/07/2023 16:56

Việc sáp nhập huyện, xã sẽ được tiến hành trong giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định chi tiết những huyện, xã buộc phải sáp nhập.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 19/7.

Những đơn vị hành chính cấp huyện, xã buộc phải sáp nhập

Theo Nghị quyết vừa được ban hành, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 gồm:

- Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn, quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn.

- Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn.

Những huyện, xã thuộc diện bắt buộc sáp nhập - 1

Một góc thành phố Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2026-2030 gồm:

- Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn.

- Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn.

Các đơn vị hành chính không thuộc phạm vi quy định trên được khuyến khích thực hiện sắp xếp để giảm số lượng, tăng quy mô đơn vị hành chính, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới đơn vị hành chính do biến động về địa chất, địa hình hoặc do quá trình phát triển kinh tế - xã hội…

Sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, trừ trường hợp nhập từ 3 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy.

Không mất phí chuyển đổi giấy tờ sau sáp nhập huyện, xã

Về số lượng lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức của các đơn vị sau sáp nhập, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ UBND cấp tỉnh phải chỉ đạo rà soát, dự kiến phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp vị trí việc làm; xác định rõ số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế.

Những huyện, xã thuộc diện bắt buộc sáp nhập - 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: Phạm Thắng).

"Việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, tổ chức mới và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư phải có lộ trình phù hợp với đặc thù của từng địa phương", theo nội dung của nghị quyết.

Chính quyền cấp tỉnh sẽ quyết định danh mục, số lượng vị trí việc làm và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chậm nhất 5 năm kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính sau sắp xếp phải bảo đảm đúng theo quy định.

Trường hợp đặc biệt báo cáo Bộ Nội vụ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ủy ban Thường vụ yêu cầu bảo lưu chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo với những người được tiếp tục làm việc nhưng không giữ các chức vụ trước đây cho đến hết nhiệm kỳ bầu cử (đối với những người giữ chức vụ do bầu cử) hoặc hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý (đối với những người giữ chức vụ do bổ nhiệm).

Trường hợp thời hạn còn lại của nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm dưới 6 tháng sẽ được bảo lưu tròn 6 tháng.

Sau khi hết thời hạn được bảo lưu, lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) được thực hiện theo chức vụ, chức danh hiện giữ hoặc giải quyết nghỉ chế độ theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tùy từng trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ, hoặc hưởng các chế độ, chính sách với người nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quy định các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, công dân, tổ chức trước khi thực hiện sắp xếp theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

Theo quy định của Nghị quyết này, không được thu các loại phí, lệ phí khi chuyển đổi giấy tờ do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Những huyện, xã thuộc diện 'bắt buộc sáp nhập'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO