Hệ thống cảnh báo sớm giảm nhẹ thiên tai thuộc top sự kiện ngành TN-MT

Thế Kha| 02/01/2023 15:56

Hệ thống cảnh báo sớm phát huy hiệu quả trong giảm nhẹ thiên tai và kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nằm trong top 9 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành công bố các sự kiện nổi bật ngành tài nguyên và môi trường năm 2022.

Hệ thống cảnh báo sớm giảm nhẹ thiên tai thuộc top sự kiện ngành TN-MT - 1

Bộ trưởng Trần Hồng Hà (Ảnh: Khương Trung).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai với nhiều điểm mới đột phá, tạo động lực đưa nước ta phát triển có thu nhập cao.

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao", trọng tâm là sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trong đó có những yêu cầu cụ thể: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất; hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai; hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất…

Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng tiếp tục được hoàn thiện phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề ra 4 quan điểm mới là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của ngành địa chất và khoáng sản trong giai đoạn mới.

Dấu ấn 20 năm thành lập và phát triển, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn trong sự phát triển bền vững đất nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định được vị trí đặc biệt là một Bộ đa ngành quản lý nguồn lực đầu vào của nền kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến quốc phòng, an ninh, gác cửa cho phát triển bền vững đất nước; tiếp cận các vấn đề toàn cầu như biến đối khí hậu, an ninh tài nguyên, an ninh sinh thái; tham mưu, giúp Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống cảnh báo sớm giảm nhẹ thiên tai thuộc top sự kiện ngành TN-MT - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và cá nhân Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Các mục tiêu được cụ thể hóa thông qua việc công bố Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với Nhóm các đối tác quốc tế nhân dịp Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ASEAN-EU với gói tài chính tối thiểu đạt 15,5 tỷ USD được huy động trong giai đoạn từ 3 - 5 năm tới.

Tại Hội nghị COP27, quốc tế đánh giá cao việc Việt Nam phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật, khẳng định có thể nâng tổng mức đóng góp về giảm phát thải lên mức 43,5%, tương đương với 403,7 triệu tấn CO2, vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường.

Hệ thống cảnh báo sớm phát huy hiệu quả trong giảm nhẹ thiên tai.

Trải qua năm 2022 với nhiều khác biệt và đặc thù, thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn thể hiện tính chất cực đoan nguy hiểm, số cơn bão, áp thấp nhiệt đới không nhiều hơn trung bình các năm trước nhưng đã xuất hiện siêu bão, các trận mưa lớn cường độ lớn và dồn dập gây áp lực cho các đô thị của nước ta.

Việc chủ động cảnh báo, dự báo sớm đã giúp các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng tránh đã giảm thiệt hại ở mức thấp nhất do thiên tai, trong đó tác động cơn bão số 4 - cơn bão được xác định đạt cường độ siêu bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua trên khu vực Biển Đông.

Hệ thống cảnh báo sớm giảm nhẹ thiên tai thuộc top sự kiện ngành TN-MT - 3

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã đến thăm Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường), nghe giới thiệu về Trung tâm điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn (Ảnh: Mạnh Quân).

Khung pháp lý, chính sách bảo vệ môi trường tiếp tục được hoàn thiện.

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ Môi trường, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật; về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon; Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Theo thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định chuyên ngành công tác bảo vệ môi trường. Qua đó, khung pháp lý, chính sách cho hoạt động bảo vệ môi trường bảo đảm tương thích, tổng thể, toàn diện, hài hòa với các hệ thống pháp luật khác, phù hợp với xu hướng phát triển...

Hoàn thành nhiều quy hoạch, đề án, dự án trọng điểm quốc gia về tài nguyên nước.

Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1622/2022, trong đó quy định toàn diện, tích hợp nội dung của các ngành khai thác, sử dụng nước phù hợp định hướng, quan điểm xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia.

Kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hệ thống đã được hoàn thành về cấu trúc, mô hình và nền tảng công nghệ thông tin để kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ Cơ sở dữ liệu đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, đã thực hiện thành công hàng nghìn giao dịch và khai thác, tra cứu, xác thực thông tin điện tử dữ liệu thông tin đất đai và dân cư đạt mức độ 4. Đến nay, 56 tỉnh, thành phố với 309 đơn vị hành chính cấp huyện, 4.267 đơn vị hành chính cấp xã, phường được kết nối với 18 trường nội dung thông tin nghiệp vụ đất đai và dân cư.

Hệ thống cảnh báo sớm giảm nhẹ thiên tai thuộc top sự kiện ngành TN-MT - 4

Lãnh đạo các bộ ngành thực hiện nghi thức kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tham gia tích cực, hiệu quả vào các cơ chế hợp tác toàn cầu về đa dạng sinh học, phát triển bền vững

Tại Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học của Liên hợp quốc (COP15), Việt Nam cùng các quốc gia thành viên đã thống nhất thông qua Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Kunming - Montreal định hướng công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên toàn cầu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiều địa phương tham gia các hoạt động quốc tế hướng đến phát triển bền vững, điển hình là đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Mạng lưới các chính quyền địa phương của PEMSEA về phát triển bền vững vùng bờ lần thứ 15; Cần Thơ đại diện cho Việt Nam tham gia vòng Chung kết Chương trình Thành phố xanh toàn cầu (Global - OPCC) bên cạnh nhiều thành phố trên thế giới…

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hệ thống cảnh báo sớm giảm nhẹ thiên tai thuộc top sự kiện ngành TN-MT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO