Thầy cúng

'Thầy cúng không mê tín'
Thay vì hành nghề mê tín dị đoan những thầy cúng, thầy mo, bà then tại huyện vùng cao biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh) lại tự nguyện tham gia vào mô hình vận động người dân xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Sau 3 năm, mô hình đã góp phần giúp địa phương có gần 96% dân số là người dân tộc thiểu số này có nhiều bước thay đổi tích cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO