Thanh tra Prudential: Kiến nghị xử lý 740 tỷ, lộ thủ tục, tư vấn sai

03/07/2023 14:25

Bộ Tài chính đề nghị Prudential hạch toán giảm chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 hơn 740 tỷ đồng, giao cơ quan thuế rà soát kê khai, tuân thủ quy định về thuế, hóa đơn.

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa ban hành kết luận thanh tra việc thanh tra chuyên đề tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential (Việt Nam).

Qua thanh tra chọn mẫu, cơ quan quản lý phát hiện 39 trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai bán bảo hiểm.

Nhiều trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng không thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai bán bảo hiểm

Cụ thể:

Có 13 nhân viên ngân hàng, 4 đại lý bảo hiểm cá nhân chưa triển khai đúng trình tự, thủ tục, các bước thực hiện bán sản phẩm bảo hiểm do Công ty quy định.

3 đại lý bảo hiểm cá nhân, 3 nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định về quản lý thu phí bảo hiểm của công ty;

3 đại lý bảo hiểm cá nhân, 3 nhân viên ngân hàng chưa đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, chưa thu thập chính xác thông tin của khách hàng trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng theo quy định của công ty;

Có 10 nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định về sử dụng mã số đại lý bảo hiểm của công ty.

Theo kết luận thanh tra, công ty này hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động bán bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (bancass) là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 chưa đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật về thuế với tổng số tiền là hơn 740 tỷ đồng.

Cụ thể: Chi phí hỗ trợ ban đầu, phí hợp tác chi trả cho đại lý tổ chức với số tiền là trên 44 tỷ đồng; chi phí hỗ trợ tiếp thị chi trả cho đại lý tổ chức là ngân hàng với tổng số tiền là hơn 342 tỷ đồng; chi thưởng trực tiếp cho nhân viên ngân hàng để thực hiện việc giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm cho công ty, tổng số tiền là hơn 57 tỷ đồng; chi trả các khoản phụ cấp cố định, thưởng cho các đại lý bảo hiểm cá nhân chưa đúng quy định với tổng số tiền là hơn 296 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential (Việt Nam) thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đối với kỳ kế toán năm 2021: Hạch toán giảm chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 số tiền là hơn 740 tỷ đồng.

Đối với các khoản chi có nội dung, tên gọi, cách thức chi trả, hồ sơ chứng từ và tài liệu có liên quan tương tự như các khoản chi nêu tại kết luận thanh tra thuộc các kỳ kế toán liên quan, Bộ Tài chính đề nghị công ty điều chỉnh hạch toán kế toán, xác định, tính toán lại, kê khai bổ sung thuế TNDN tương ứng, không phân bổ các chi phí do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả, hạch toán không đúng theo quy định pháp luật vào các quỹ chủ hợp đồng.

Bộ Tài chính cũng giao Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tiến hành đôn đốc, rà soát việc Prudential thực hiện kê khai, tuân thủ quy định pháp luật về thuế, hóa đơn đối với các khoản chi nêu tại kết luận thanh tra, qua đó tiến hành xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính thuế, hóa đơn (nếu có) và hướng dẫn, xử lý các trường hợp tương tự.

Bộ Tài chính yêu cầu hãng này rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đại lý bảo hiểm, bảo đảm đại lý bảo hiểm thực hiện đúng các quy định pháp luật, quy định của công ty.

"Trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin, kiến nghị, phản ánh của khách hàng tham gia bảo hiểm, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật", Bộ Tài chính nêu rõ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thanh tra Prudential: Kiến nghị xử lý 740 tỷ, lộ thủ tục, tư vấn sai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO