Nội dung ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9

Hoài Thu| 17/05/2024 18:18

Trung ương đã thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; cho ý kiến vào Đề án Tổng kết Chỉ thị 35 trong ngày làm việc thứ hai.

Văn phòng Trung ương vừa phát hành thông cáo ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; cho ý kiến vào Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị, về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

16h, Bộ Chính trị họp xem xét, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đề cương các báo cáo, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương.

Nội dung ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9 - 1

Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII khai mạc sáng 16/5 tại Hà Nội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần có sự phù hợp, nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong Báo cáo chính trị, nhưng không trùng lắp với Báo cáo chính trị.

Đặc biệt, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và xây dựng dự thảo Điều lệ mới của Đảng trình Đại hội XIV xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đề cương các văn kiện trình Hội nghị lần này mới nêu định hướng, có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương cho ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước, sau đó tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình, qua các bước thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp, cuối cùng Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội toàn quốc của Đảng.

Về định hướng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị cần ban hành Chỉ thị về vấn đề này.

Theo Tổng Bí thư, đây là công việc quan trọng, bảo đảm thành công của đại hội đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cần được Trung ương cho ý kiến.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nội dung ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO