Nhiều điểm đăng ký đất đai thu thừa của người dân hơn 6 tỷ đồng

Phạm Diện| 15/02/2023 15:18

Thanh tra tỉnh Bình Phước đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc thu, chi đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước và 9 chi nhánh.

Ngày 15/2, Thanh tra tỉnh Bình Phước đã có kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh và chín chi nhánh trong việc thực hiện các quy định của Luật đất đai, ngân sách.

Nội dung thanh tra bao gồm đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, đo đạc bản đồ địa chính, cơ sở dữ liệu và lưu trữ, khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, hoạt động tài chính...

Thời gian thực hiện thanh tra trong giai đoạn từ 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021.

Nhiều điểm đăng ký đất đai thu thừa của người dân hơn 6 tỷ đồng - 1

Người dân đến làm thủ tục tại chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Lộc Ninh (Ảnh: Phạm Diện).

Thanh tra tỉnh Bình Phước đã chỉ ra những kết quả đạt được cùng với những tồn tại, hạn chế. Theo kết luận thanh tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện, thị xã, thành phố cơ bản thực hiện theo các quy định; các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp khác được thu theo quy định...

Tuy nhiên, hoạt động tài chính của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh huyện, thị xã, thành phố có nhiều sai sót.

Đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, thanh toán tiền chi phí kiểm tra nghiệm thu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 không đúng quy định, với số tiền hơn 95 triệu đồng; chi khoán tiền lương 50% theo giá trị hợp đồng cho đối với công tác đo đạc bản đồ không đúng quy định với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; ban hành công văn hỗ trợ tiền phụ cấp nhiên liệu cho công tác vận chuyển hồ sơ chuyên môn không đúng quy định, với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

Bốn chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện, thị xã (gồm Bù Gia Mập, Hớn Quản, Bù Đốp, Bình Long) thu tiền dịch vụ của người dân, áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp tính thuế suất 10% và hạch toán nộp thuế theo tỉ lệ 5% trên tổng doanh thu là không đúng quy định, tổng số tiền thu thừa hơn 4,4 tỷ đồng.

Bốn chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai gồm Phước Long, Lộc Ninh, Phú Riềng, Bù Đăng thu tiền đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... cao hơn đơn giá quy định. Bốn chi nhánh này được xác định thu thừa hơn 2,4 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh xác định các khuyết điểm, thiếu sót, tồn tại trên thuộc về giám đốc và kế toán trưởng Văn phòng Đăng ký đất đai và 9 chi nhánh. Trong đó, giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thiếu hướng dẫn nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tài chính của các chi nhánh còn hạn chế nên đã để xảy ra các sai phạm.

Ông Phạm Văn Thuấn - Chánh Thanh tra tỉnh Bình Phước - đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các sai sót của Văn phòng Đăng kí đất đai và các chi nhánh; sớm ban hành Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2021 đối với Văn phòng Đăng ký đất đai.

Ngoài ra, Sở cần chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chấm dứt việc chi khoán tiền lương 50% theo giá trị hợp đồng cho đội đo đạc bản đồ. Giao Thanh tra tỉnh tổ chức công bố kết luận và đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện kết luận, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; giao Chánh thanh tra tỉnh ban hành các quyết định thu hồi số tiền hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhiều điểm đăng ký đất đai thu thừa của người dân hơn 6 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO