dat dai

Phù Yên - Sơn La: Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai
3 ngày trước Bất động sản
Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, việc triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn đã được huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nghiêm túc thực hiện, góp phần phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, ngăn ngừa tình trạng lãng phí trong sử dụng đất, đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nền nếp.
  • Để chấn chỉnh, kiểm soát, hạn chế tình trạng một số cá nhân lợi dụng quy định tách thửa, ngoài việc yêu cầu các Sở, ngành chức năng và địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ban hành Quyết định số 15/2021 quy định chặt chẽ hơn những điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • Những đổi mới mạnh mẽ và tích cực trong các quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã giúp tiết giảm thời gian, tiền của cho người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo lập môi trường bình đẳng, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
  • Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn từ 2011 - 2020 đã thu được nhiều kết quả trong việc phát triển nhà ở, đưa hoạt động kinh doanh phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường, thực thi chính sách nhà ở cho từng nhóm đối tượng cần hỗ trợ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn