Không trả lại tài sản nhặt được có bị phạt?

13/11/2023 17:18

Thực tế, nhiều trường hợp người dân nhặt được tài sản nhưng không thông báo hoặc không trả lại khi có yêu cầu và vô tình đẩy mình trở thành người vị phạm pháp luật.

Nhặt được tài sản nên làm gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015, khi nhặt được tài sản của người khác đánh rơi thì người nhặt được phải xử lý như sau:

- Nếu biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó

- Nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho UBND cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Không trả lại tài sản nhặt được có bị phạt?

Theo quy định thì người nhặt được tài sản phải trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc phải giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền, theo yêu cầu của những người này.

Trường hợp các chủ thể trên có yêu cầu trả lại tài sản nhưng người nhặt được không trả lại tài sản nhặt được thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự, cụ thể:

Xử phạt vi phạm hành chính

Theo điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người nào chiếm giữ trái phép tài sản của người khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, người chiếm giữ trái phép tài sản còn buộc phải trả lại tài sản mà mình chiếm giữ trái phép.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) trao giấy khen cho sinh viên Phan Thị Nữ Quý vì có hành động đẹp, nhặt được của rơi, trả lại người bị mất. (Ảnh: ĐHSP)

Đại diện Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) trao giấy khen cho sinh viên Phan Thị Nữ Quý vì có hành động đẹp, nhặt được của rơi, trả lại người bị mất. (Ảnh: ĐHSP)

Xử lý hình sự

Người chiếm giữ trái phép tài sản của người khác nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội chiếm giữ trái phép tài sản tại Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Cụ thể, khung 1: Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản:

- Trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; hoặc

- Dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được.

Sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Khung 2: Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Nhặt được tài sản thì sau bao lâu được sử dụng?

Khoản 2 Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, sau 1 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:

- Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (nhỏ hơn hoặc bằng 14.900.000 đồng) thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (lớn hơn 14.900.000 đồng) thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng:

+ Giá trị bằng 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (14.900.000 đồng); và + 50% giá trị của phần vượt quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.

- Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

CHÂU THƯ

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Không trả lại tài sản nhặt được có bị phạt?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO