internet computer

Internet Computer đầu tư phát triển Blockchain và AI tại Việt Nam
Internet Computer, một layer-1 lớn và lâu đời trên thế giới bắt đầu đặt nền móng tại Việt Nam bằng việc xây dựng ICP HUB Vietnam và cung cấp các quỹ tài trợ dành riêng cho cộng đồng phát triển (developer) tại Việt Nam trong năm 2024.
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO