Đề xuất mới về các chức vụ, chức danh ở xã, phường

Phùng Minh| 28/03/2023 18:11

Bộ Nội vụ đề xuất không quy định chức danh công chức Trưởng công an xã, do đã bố trí công an chính quy ở xã; quy định về các chức vụ, chức danh ở phường, xã, thị trấn.

Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (thay thế Nghị định 114/2003, Nghị định 92/2009, Nghị định 112/2011, Nghị định 34/2019 và các quy định của pháp luật có liên quan) vừa được , điểm mới là không quy định chức danh công chức Trưởng công an xã, do đã bố trí công an chính quy ở xã (theo Nghị định số 42/2021 về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên phạm vi cả nước).

Đề xuất mới về các chức vụ, chức danh ở xã, phường - 1

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã, phường được tính theo phân loại đơn vị hành chính (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ cấp xã có các chức vụ sau: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Công chức cấp xã có các chức danh sau: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

UBND cấp huyện bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoặc bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy cấp xã.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã: Đối với xã, thị trấn loại I là 22 người; loại II là 20 người; loại III là 18 người. Đối với phường, loại I là 23 người; loại II là 21 người; loại III là 19 người.

Ở những đơn vị hành chính cấp xã có dân số lớn hơn so với tiêu chuẩn về quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã quy định tại các điều 3, 8, 9 và 11 Nghị quyết số 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15) được tăng thêm số lượng công chức ở cấp xã.

Cụ thể, phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 5.000 người được tính thêm 1 công chức; phường thuộc thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì cứ tăng thêm đủ 3.500 người được tính thêm 1 công chức.

Phường thuộc thị xã và xã miền núi, vùng cao thì cứ tăng thêm đủ 2.500 người được tính thêm 1 công chức. Ở thị trấn và xã đồng bằng, cứ tăng thêm đủ 4.000 người được tính thêm 1 công chức; xã và thị trấn ở hải đảo thì cứ tăng thêm đủ 1.600 người được tính thêm 1 công chức,…

UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nhưng phải bảo đảm tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc các đơn vị hành chính cấp huyện không vượt quá tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã tính cho cả cấp tỉnh theo quy định.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất mới về các chức vụ, chức danh ở xã, phường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO