dầu động cơ

Chất lượng dầu động cơ có ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu?
Mặc dù bản thân chất lượng dầu động cơ có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiêu hao nhiên liệu nhưng sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả sử dụng nhiên liệu thông qua tác động đến hiệu suất động cơ.
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO