Bộ Chính trị sẽ vào cuộc kiểm tra nếu cán bộ vi phạm không nhận trách nhiệm

Hoài Thu| 16/01/2024 09:23

Nếu cán bộ vi phạm đến mức phải kỷ luật nhưng chưa tự giác, không nhận trách nhiệm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm tra hoặc chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Đây là nội dung được đề cập trong Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vừa được Bộ Chính trị quyết định ban hành.

Quy trình này chia theo 3 bước. Ở bước đầu tiên, Bộ Chính trị cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch kiểm tra.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương căn cứ chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng năm và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, để chủ trì, phối hợp với các đơn vị  liên quan tham mưu xây dựng, ban hành quyết định, kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị sẽ vào cuộc kiểm tra nếu cán bộ vi phạm không nhận trách nhiệm - 1

Kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: UBKTTƯ)

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ ban hành quyết định, kế hoạch kiểm tra và quyết định thành phần, số lượng thành viên đoàn kiểm tra để phân công Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra.

Bộ Chính trị nhấn mạnh kế hoạch kiểm tra phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp, thời gian tiến hành... Thời gian kiểm tra không quá 180 ngày, trường hợp cần thiết có thể quyết định gia hạn thời gian nhưng không quá 60 ngày.

Ở bước tiến hành (bước thứ 2), Bộ Chính trị nêu rõ đoàn kiểm tra hoặc đại diện đoàn kiểm tra triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc với đối tượng kiểm tra; yêu cầu đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo đề cương gợi ý, cung cấp hồ sơ, tài liệu; chỉ đạo tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện.

Đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra bằng văn bản và các hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư (qua đoàn kiểm tra).

Tiếp đó, đoàn kiểm tra thẩm tra, xác minh qua việc nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra, hồ sơ, tài liệu; làm việc với đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra bổ sung, giải trình bằng văn bản những nội dung cần làm rõ (nếu có).

Khi cần điều chỉnh, bổ sung về nội dung, thời gian, đối tượng kiểm tra, đoàn kiểm tra báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Bộ Chính trị cho biết đoàn kiểm tra sẽ tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. Hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến và kiến nghị, đề xuất bằng văn bản (nếu có).

Với những nội dung chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau, đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra trình Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư (qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Bước cuối cùng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị để xem xét, kết luận. Thành phần tham gia hội nghị này có các Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư, đại diện đoàn kiểm tra; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương của Đảng và tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của các đoàn, ý kiến của đối tượng kiểm tra và các đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau đó, hội nghị thảo luận và kết luận.

Bộ Chính trị cho biết trường hợp kết luận đối tượng kiểm tra vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật và tự giác kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật, Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư xem xét, quyết định hoặc báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trường hợp đối tượng kiểm tra chưa tự giác, không nhận trách nhiệm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm tra hoặc chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đại diện Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư sau đó thông báo hoặc ủy quyền cho đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra đến đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bộ Chính trị sẽ vào cuộc kiểm tra nếu cán bộ vi phạm không nhận trách nhiệm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO