TPHCM hoàn thành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong năm 2024

Q.Huy| 22/09/2023 18:00

Theo lộ trình của TPHCM, năm 2024, địa phương sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Trong năm nay, thành phố sẽ xây dựng phương án và đề án về vấn đề này.

UBND TPHCM vừa có quyết định ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025. Địa phương đã vạch ra lộ trình cụ thể trong việc sắp xếp đơn vị hành chính với các mốc thời gian thực hiện.

Trong năm 2023, địa phương sẽ căn cứ chính sách, pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để cập nhật hoặc ban hành mới các chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục tồn tại, hạn chế, vướng mắc khi sắp xếp.

Trên cơ sở các phương án của địa phương, thành phố sẽ xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã có đồng thời diện tích tự nhiên, quy mô dân số dưới 70% theo quy định; đơn vị hành chính cấp huyện có đồng thời diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% theo quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% so với quy định.

TPHCM hoàn thành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong năm 2024 - 1

Quận Phú Nhuận là một trong các đơn vị hành chính cấp huyện của TPHCM thuộc diện cần sắp xếp giai đoạn này (Ảnh: Hoàng Giám).

Thành phố cũng khuyến khích địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn, kể cả đơn vị hành chính đã đảm bảo tiêu chuẩn, để giảm số lượng đơn vị hành chính, giải quyết vấn đề còn bất hợp lý.

Trong năm 2024, TPHCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Đồng thời, địa phương cũng sắp xếp, kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Đồng thời, chế độ, chính sách đối với nhân sự dôi dư sau sắp xếp cũng được tập trung giải quyết dứt điểm.

Vấn đề về các trụ sở, tài sản công, con dấu cũ, con dấu mới, chuyển đổi giấy tờ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện, xã cũng được xử lý trong năm 2024.

Năm 2025, TPHCM sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 (trong đó có những đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025). Đồng thời, thành phố tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư, sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

TPHCM hoàn thành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong năm 2024 - 2
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
TPHCM hoàn thành sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO