Toàn bộ quy định về hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

Minh Hương| 12/05/2022 10:30

Sẽ có một số trường hợp đã đóng bảo hiểm y tế được hoàn trả lại tiền. Dưới đây là toàn bộ quy định về hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế.

Các trường hợp được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

Người đang tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người tham gia được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế);

Trường hợp 2: Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế;

Trường hợp 3: Bị chết trước khi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng.

Người đang tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 quy định như sau:

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại Điểm 3.7 Khoản 3 Điều này.

Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân;

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Và nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm: Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.


Số tiền đóng bảo hiểm y tế được hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng bảo hiểm y tế và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

Từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng thuộc trường hợp 1.

Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng thuộc trường hợp 2.

Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng thuộc trường hợp 3.

Hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

Thành phần hồ sơ là Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Văn bản chứng thực hoặc bản kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết.

Số lượng hồ sơ 1 bộ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Toàn bộ quy định về hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO