quan ly rui ro

TP.HCM: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
2 tháng trước Môi trường
TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2016 - 2020. Để đạt được mục tiêu trên, một trong những giải pháp được thành phố đặt ra là sẽ triển khai nhiều giải pháp nâng cao kiến thức cho người dân về các loại hình thiên tai và kỹ năng phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn