Lào Cai: Bảo vệ nghiêm ngặt các mỏ quặng đất hiếm chưa khai thác

Phạm Ngọc Triển| 13/11/2023 22:06

UBND tỉnh Lào Cai vừa có kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt mỏ quặng đất hiếm và mỏ quặng apatit khối lượng lớn nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai.

Lào Cai: Bảo vệ nghiêm ngặt các mỏ quặng đất hiếm chưa khai thác - 1

Bản đồ hành chính tỉnh Lào Cai trong đó có khu mỏ quặng đất hiếm và quặng apatit nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia vừa được Thủ tướng phê duyệt (Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai cung cấp).

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có công văn chỉ đạo các cấp, ngành hữu quan thực hiện Quyết định số 1277/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1277 của Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định của pháp luật.

Việc thu hồi khoáng sản trong phạm vi Dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 51/2021/NĐ-CP và các quy định có liên quan khác.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, quản lý hồ sơ khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao theo quy định.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện việc lập dự toán kinh phí đo đạc, in ấn tài liệu, bản đồ và cắm mốc bằng cọc bê tông ngoài thực địa theo quy định đối với 43 mốc của 03 của khu vực khoáng sản dự trữ.

Tiến hành bàn giao ngoài thực địa cho các địa phương và cơ quan liên quan để tham mưu, quản lý, bảo vệ mốc, bảo vệ khoáng sản theo quy định.

Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Tiếp tục tham mưu quản lý khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo quy định tại Nghị định số 51 của Chính phủ, tham mưu quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản.

Các Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh tham mưu cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch có liên quan trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bổ sung kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ cắm mốc, bàn giao mốc, in ấn tài liệu, bản đồ… các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Các sở ban ngành hữu quan trong quá trình thẩm định dự án đầu tư thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng cần xác định rõ loại Dự án theo Nghị định số 51 của Chính phủ.

Nghiêm túc thực hiện lấy ý kiến về đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên, trữ lượng, chất lượng; giải pháp bảo vệ khoáng sản thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được thực hiện trong quá trình thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, quyết định chủ trương đầu tư.

UBND các huyện thực hiện các phương án, biện pháp quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo quy định của Luật Khoáng sản và Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của UBND tỉnh.

Tiếp nhận và thực hiện việc quản lý, bảo vệ mốc, bảo vệ khoáng sản trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao mốc giới tại thực địa.

Theo Quyết định số 1277/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, tỉnh Lào Cai có 3 khu vực khoáng sản (2 khu vực apatit quặng II+IV và 1 khu vực đất hiếm vỏ phong hóa thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Tổng diện tích của 3 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia ở tỉnh Lào Cai là 35,56km2. Trong đó, khu vực dự trữ quặng apatit (loại II+IV) ở Bản Qua - Làng Củm thuộc địa bàn huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai với diện tích 9,85km2, trữ lượng quặng dự trữ 1.007 triệu tấn và là tài nguyên cấp 334b.

Thời gian dự trữ 50 năm, trong đó mức sâu dự trữ từ  0m đến mức sâu -900m.

Khu vực dự trữ quặng apatit loại II+IV ở  Cam Đường - Ngòi Bo thuộc địa bàn huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. Diện tích: 6,81km2, trữ lượng dự trữ 393 triệu tấn  và là tài nguyên cấp 334b.

Thời gian dự trữ 50 năm, trong đó mức sâu dự trữ từ 0m đến mức sâu -900m.

Khu vực dự trữ Đất hiếm vỏ phong hóa ở Cam Cọn - Tân Thượng thuộc địa bàn huyện Bảo Yên và huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai).

Diện tích 18,90km2, trữ lượng dự trữ 125 ngàn tấn và là tài nguyên cấp 334a.

Thời gian dự trữ 30 năm, mức sâu dự trữ từ trên mặt đến độ sâu 15m từ bề mặt địa hình.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Bảo vệ nghiêm ngặt các mỏ quặng đất hiếm chưa khai thác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO