Kiểm tra tổng thể quản lý tiền công đức tại khu di tích

Thanh Tùng| 08/01/2024 20:31

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định thực hiện kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Mục đích kiểm tra nhằm tổng hợp, đánh giá việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa, qua đó giúp cho các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng tự quản lý tiền công đức theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.

Đối tượng kiểm tra là các di tích lịch sử - văn hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Kiểm tra tổng thể quản lý tiền công đức tại khu di tích - 1

Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh (Ảnh: Thanh Tùng).

Cụ thể, nội dung kiểm tra tập trung vào việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh gồm 9 thành viên. Đoàn kiểm tra này do Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Trưởng đoàn, các thành viên còn lại là đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số phòng nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, Sở Tài chính.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện kiểm tra đối với Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ; Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Bà Triệu; Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện; tiến hành kiểm tra đối với các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn quản lý, trừ các di tích lịch sử - văn hóa đã được đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh kiểm tra.

Thời gian kiểm tra do địa phương chủ động quyết định, bảo đảm hoàn thành việc kiểm tra trước ngày 10/3; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt, gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/3 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra tổng thể quản lý tiền công đức tại khu di tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO