Kiểm điểm Ban cán sự đảng UBND Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016 liên quan AIC

Doãn Công| 18/11/2023 17:36

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm liên quan dự án, gói thầu của AIC.

Nội dung này được đề cập trong thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án, gói thầu do Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC (Công ty AIC) và các doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" AIC.

Thời gian thực hiện từ năm 2011 đến hết năm 2016, trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kiểm điểm Ban cán sự đảng UBND Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016 liên quan AIC - 1

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên (Ảnh: Doãn Công).

Theo cơ quan kiểm tra, trong nhiệm kỳ 2011-2016, các chủ trương, kế hoạch liên quan đến 6 dự án, gói thầu do Công ty AIC thực hiện trên địa bàn tỉnh đều được bàn bạc, thống nhất trong tập thể Ban cán sự đảng UBND tỉnh trước khi trình, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo UBND tỉnh trình thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Tuy nhiên, một số khuyết điểm, vi phạm trong tổ chức đấu thầu, mua sắm 6 dự án, gói thầu của AIC chưa được Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 kịp thời chỉ đạo kiểm tra, thanh tra.

Khuyết điểm, vi phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 có phần ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu trên nhưng chưa đủ cơ sở kết luận gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định vì thế yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cơ quan kiểm tra yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giao UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ đạo Giám đốc các sở và  cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Kiểm điểm Ban cán sự đảng UBND Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016 liên quan AIC
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO