Hội nghị Trung ương 8 khai mạc, bàn quy hoạch nhân sự khóa mới

Hoài Thu| 02/10/2023 09:11

Bên cạnh việc thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới, Hội nghị Trung ương 8 sẽ xem xét quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc sáng 2/10 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo chương trình dự kiến, Hội nghị làm việc đến ngày 8/10.

Mở đầu hội nghị, Trung ương dành một phút tưởng niệm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các đợt thiên tai, hỏa hoạn.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... cũng là những nội dung sẽ được Trung ương bàn thảo.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 8, Trung ương khóa XIII sẽ bàn về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Trung ương 8 khai mạc, bàn quy hoạch nhân sự khóa mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO