hỗ trợ doanh nghiệp

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài
Hoạt động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài đóng góp không nhỏ cho quá trình gia nhập thị trường nước ngoài, quảng bá các sản phẩm của doanh nghiệp.
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO