Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo thành phố trong quý III

30/06/2022, 18:24

Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội khi đi vào vận hành sẽ là công cụ hỗ trợ công tác theo dõi, quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền nhanh chóng, kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội cũng nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác lập báo cáo, thống kê và thực hiện báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương từ cấp xã đến cấp thành phố được thống nhất và dùng chung trên toàn địa bàn, đáp ứng yêu cầu và quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan nhà nước.

Tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực. Dữ liệu báo cáo đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”, tiến tới thiết lập báo cáo theo thời gian thực, báo cáo số thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổng hợp, phân tích dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu sẵn có và hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của thành phố.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số PAR Index (Chỉ số cải cách hành chính), PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), SIPAS (Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính), ICT Index (Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Việt Nam). Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính Thủ đô hiện đại, chuyên nghiệp, công khai và minh bạch.

Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo thành phố trong quý III
Dự kiến từ năm 2023, 100% các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Hà Nội báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ được kết nối, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (Ảnh minh họa: Internet)

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, việc xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thành phố được thực hiện theo 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 (quý III/2022), triển khai thí điểm hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội đối với báo cáo kinh tế - xã hội tới một số sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Giai đoạn 2 (quý IV/2022), triển khai hệ thống thông tin báo cáo thành phố đối với báo cáo kinh tế - xã hội tới tất cả các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; đảm bảo 100% báo cáo kinh tế xã hội của thành phố được triển khai trên hệ thống thông tin báo cáo của thành phố.

Trong giai đoạn 3 (năm 2023), triển khai hệ thống báo cao thành phố đối với các chế độ báo cáo còn lại tới tất cả các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Các mục tiêu đặt ra cho giai đoạn này gồm: 100% các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của thành phố, không phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội; 100% các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Hà Nội báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Trong kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2022 mới được ban hành hồi giữa tháng 6, UBND thành phố đã xác định năm nay bước đầu chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước thành phố; chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường và công cụ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Một trong những mục tiêu cụ thể của Hà Nội trong năm 2022 là 30% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.

Bên cạnh đó, cũng trong năm 2022, 50% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố, phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; Chủ tịch UBND thành phố; 50% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của thành phố được cập nhật, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Với định hướng sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ được thực hiện dựa trên dữ liệu số, từ trung tuần tháng 8/2020, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã được khai trương, đưa vào vận hành chính thức.

Đến hết tháng 5/2022, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia đã kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có chức năng báo cáo của 75 bộ, cơ quan, địa phương; đã cung cấp thông tin, dữ liệu của 15 chế độ báo cáo trên hệ thống, 152/200 chỉ tiêu kinh tế xã hội, đồng thời đã kết nối 37 chỉ tiêu thông tin dữ liệu trực tuyến.

Vân Anh

Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin báo cáo thành phố trong quý III
vietnam.vn