Thứ Ba, 13/04/2021, 19:59 (GMT+7) | Điểm tin:

Tái hiện "chợ sách" - một nét văn hóa của Hà Nội xưa

Tại sự kiện đậm sắc văn hóa này sẽ có nhiều hoạt động kết nối giữa sách với cộng đồng và sẽ được tổ chức trang trọng trong không gian văn hóa thuần Việt, nhất là tạo lại đường nét văn hóa Hà Nội xưa.