TOI:
Focus:
Lastest:
7 cuốn sách của Osho giúp bạn bình tâm nhìn lại mình

7 cuốn sách của Osho giúp bạn bình tâm nhìn lại mình

Osho tên thật là Chandra Mohan Jain, sinh ngày 11/12/1931 tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Ông là bậc thầy tâm linh, chứng ngộ vào năm 1952 và bắt đầu khơi dậy phong trào thiền học “đánh thức sự sống” vào năm 1962.

Đọc nhiều

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thương tích
Thương tích
Người ta nói giàu vì bạn sang vì vợ. Lẽ nào nhờ mẹ nhẫn nhục vô biên mà cha được làm sang?