cấp sổ đỏ

Đất do xã giao không đúng thẩm quyền sau 2014 có được cấp sổ đỏ?
Theo Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, đất do UBND xã giao sau 2014 sẽ được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.
  • Những trường hợp nào được coi là đất không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ?
    Điều 138 Luật Đất đai sửa đổi quy định, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy như thế nào là đất không có giấy tờ?.
  • Những trường hợp nào được coi là đất không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ?
    Điều 138 Luật Đất đai sửa đổi quy định, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy như thế nào là đất không có giấy tờ?.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO