canh tranh

Hội nghị Giám đốc Sở KHCN 2023: Đổi mới sáng tạo là giải pháp đột phá
Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết nội hàm đề cập về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; xác định đây là giải pháp đột phá để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO