Bộ Nội vụ đồng ý mở rộng quận Hồng Bàng, lập quận An Dương ở Hải Phòng

Nhịp sống - Ngày đăng : 23:14, 04/07/2023

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND TP Hải Phòng về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện để mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập quận An Dương thuộc TP Hải Phòng.

Theo công văn trên, Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của UBND TP Hải Phòng về sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện để mở rộng địa giới hành chính quận Hồng Bàng và thành lập quận An Dương thuộc TP Hải Phòng.

Bộ Nội vụ đồng ý mở rộng quận Hồng Bàng, lập quận An Dương ở Hải Phòng - 1

Trung tâm hành chính quận Hồng Bàng (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Bộ Nội vụ đề nghị UBND TP Hải Phòng căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các nghị quyết, quy định pháp luật có liên quan để rà soát, đối chiếu với các điều kiện tiêu chuẩn thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng đề án điều chỉnh địa giới, thành lập đơn vị hành chính nêu trên.

Hải Phòng cần lưu ý gắn việc xây dựng đề án này với việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố trong giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời bám sát quá trình xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền có liên quan.

Trong quá trình xây dựng đề án, UBND TP Hải Phòng chủ động phối hợp Bộ Nội vụ để triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Thành ủy Hải Phòng có kết luận về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa quận Hồng Bàng và huyện An Dương, hoàn thành trước năm 2025.

Phương án điều chỉnh địa giới hành chính theo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng là sáp nhập 3 xã Đại Bản, An Hồng, An Hưng (huyện An Dương) về quận Hồng Bàng; đồng thời, thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương.

Phùng Minh