Bệ rạc sau một lần ngoại tình

Bệ rạc sau một lần ngoại tình

Người lớn xúm vào bàn cách tách gỡ cặp đôi, nhưng gỡ không ra. Bọn trẻ nói làm dữ quá chúng sẽ bỏ đi xứ khác, hoặc cùng chết.