Thứ Sáu, 05/03/2021, 23:15 (GMT+7) | Điểm tin:
Cách ly xã hội: Người dân nên và không nên làm gì?

Cách ly xã hội: Người dân nên và không nên làm gì?

Thủ tướng ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h đêm nay trên phạm vi toàn quốc. Vậy cách ly xã hội là gì? Người dân nên và không nên làm gì?