Xin cấp lại căn cước công dân khi bị nhầm lẫn nơi đăng ký giấy khai sinh

Minh Hương| 12/01/2022 13:11

Luật sư trả lời về việc xin cấp đổi lại căn cước công dân khi bị nhầm lẫn nơi đăng ký giấy khai sinh.

Bà Phạm Thị Ngọc Oanh hỏi: Căn cước công dân bị nhầm lẫn nơi đăng ký giấy khai sinh nên mã vùng là 080 Long An mà thực tế nơi đăng ký giấy khai sinh của tôi là UBND Quận 1 (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Như vậy, mã vùng là 079 TP.HCM. Tôi xin cấp, đổi lại căn cước công dân theo yêu cầu có được không?

Luật sư Hoàng Quỳnh - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định các trường hợp đổi thẻ căn cước công dân như sau:

1. Thẻ căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Luật này;

b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

d) Xác định lại giới tính, quê quán;

đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân;

e) Khi công dân có yêu cầu.

Khoản 1 Điều 18 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định về nội dung thể hiện trên thẻ Căn cước công dân như sau:

1. Thẻ căn cước công dân gồm thông tin sau đây:

a) Mặt trước thẻ có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; dòng chữ “Căn cước công dân”; ảnh, số thẻ căn cước công dân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn;

b) Mặt sau thẻ có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa; vân tay, đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ.

Như vậy, khi có sai sót về thông tin nêu trên trên thẻ căn cước công dân, bạn có thể yêu cầu cấp đổi thẻ căn cước công dân.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Xin cấp lại căn cước công dân khi bị nhầm lẫn nơi đăng ký giấy khai sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO