Đà Nẵng: Lấy hơn 2.700 mẫu xét nghiệm trong khu vực phong tỏa

Đà Nẵng: Lấy hơn 2.700 mẫu xét nghiệm trong khu vực phong tỏa

Sáng 31-7, ngành Y tế bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả người dân trong khu vực phong tỏa. Theo số liệu thống kê do UBND quận Hải Châu phối hợp với ngành Y tế điều tra, khảo sát, sẽ có hơn 2.780 nhân khẩu tại khu vực này được lấy mẫu xét nghiệm.