Thôi rồi Renault!

Thôi rồi Renault!

Renault, thương hiệu xe hơi Pháp lâu đời có thể sẽ là thương hiệu xe hơi đầu tiên bị khai tử vì Covid.