I-Pace giá 'mềm' cho fan của Jaguar

I-Pace giá 'mềm' cho fan của Jaguar

Thương hiệu xe sang của Anh luôn nằm ngoài tầm với của hầu hết đám đông vì vậy một chiếc xe có cùng đẳng cấp nhưng giá "mềm" hơn là một gợi ý không tồi.