Thứ Ba, 11/05/2021, 09:23 (GMT+7) | Điểm tin:

Tổng Cục dân số nói về quyết định đột ngột khiến 600 cán bộ mất việc ở Thanh Hóa

Thứ Năm, 27/08/2020, 06:23 (GMT+7)
Tổng Cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình vừa có văn bản đề nghị Thanh Hóa ưu tiên tuyển dụng những cán bộ dân số đang mất việc trước đó.

Trước đó VietNamNet đã phản ánh 559 cán bộ bán chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của tỉnh Thanh Hóa công tác hơn 10 năm nay bỗng mất việc vì tỉnh bỏ chức danh cán bộ dân số.

Các cán bộ dân số nói trên cũng đã làm đơn gửi UBND tỉnh, Bộ Y tế “cầu cứu”.

Ngày 20/8, Tổng Cục DS-KHHGĐ đã có văn bản số 453 về việc giải quyết đơn, thư kiến nghị của chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã ở Thanh Hóa.

Nội dung trong công văn, Tổng Cục DS-KHHGĐ đề cao sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ dân số các cấp của tỉnh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ dân số cấp xã.

Nhằm từng bước thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt cũng như không làm ảnh hưởng đến tâm tư của đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ tại địa phương.

Tổng cục DS-KHHGD (Bộ Y tế) đề nghị tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Y tế giao nhiệm vụ thực hiện công tác cho Trạm Y tế cấp xã và bố trí viên chức của trạm thực hiện công tác DS-KHHGĐ.

Tổng Cục dân số nói về quyết định đột ngột khiến 600 cán bộ mất việc ở Thanh Hóa
Các cán bộ dân số ở Thanh Hóa nghiên cứu văn bản của Tổng Cục DS-KHHGĐ

 

Tổng Cục dân số nói về quyết định đột ngột khiến 600 cán bộ mất việc ở Thanh Hóa
Văn bản của Tổng Cục DS-KHHGĐ

Tổng cục DS-KHHGD đề nghị, trong quá trình tuyển dụng viên chức làm công tác dân số của Trạm Y tế cấp xã, Sở Y tế quan tâm tuyển dụng những viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Ưu tiên những người đã có thời gian tham gia làm công tác dân số cấp xã vì đây là những người đã có kinh nghiệm trong việc tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác dân số tại địa phương.

Theo đó, ngày 24/8, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công văn giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố  rà soát, sắp xếp, bố trí tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chuyên trách làm công tác DS-KHHGĐ.

Thanh Hóa

Tuyển sinh vào lớp 10: Các địa phương thích ứng với tình hình dịch bệnh thế nào?

Cả nước hiện có 36 tỉnh, thành phố cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang hình thức học online vì dịch COVID-19. Một số địa phương đã lên phương án cho việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021- 2022 trong trường hợp không thể tổ chức kỳ thi này theo kế hoạch trước đó.