23 phần mềm của Microsoft sẽ hết hạn vào ngày 13 tháng 10 này

23 phần mềm của Microsoft sẽ hết hạn vào ngày 13 tháng 10 này

Bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 năm 2020, Microsoft sẽ chính thức “nói lời chia tay” với một số ứng dụng phần mềm cũ của hãng. Tất cả các sản phẩm này đều có hạn sử dụng và ngày 13 tháng 10 này sẽ là ngày kết thúc “vòng đời” của chúng.
Tại sao Windows càng cập nhật càng nhiều lỗi?

Tại sao Windows càng cập nhật càng nhiều lỗi?

Lời giải thích dưới đây của một cựu nhân viên Microsoft, người từng có 15 năm phát triển các công cụ kiểm thử tự động cho Windows, sẽ cho ta biết rõ hơn nguyên nhân đằng sau nó.