Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
16/12/2019 Giáng Sinh Đen   09:00, 13:30, 20:15
Bạn Âm 2: Ngôi Nhà Của Quỷ   09:15, 13:45, 20:00
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   09:30, 11:00, 12:00, 14:30, 17:00, 17:45, 19:45
Anh Trai Yêu Quái   11:15
Nữ Hoàng Băng Giá 2   15:30
Khủng Long Ăn Chay   15:45
15/12/2019 Chị Chị Em Em   08:45, 11:00, 15:30, 20:00
Bạn Âm 2: Ngôi Nhà Của Quỷ   09:15, 20:15
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:45
Khủng Long Ăn Chay   11:15
Nữ Hoàng Băng Giá 2   13:15, 17:45
Bẫy Quỷ   13:30
Giáng Sinh Đen   13:45, 18:15
Anh Trai Yêu Quái   16:00
14/12/2019 Chị Chị Em Em   08:45, 11:00, 15:30, 20:00
Bạn Âm 2: Ngôi Nhà Của Quỷ   09:15, 20:15
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:45
Khủng Long Ăn Chay   11:15
Nữ Hoàng Băng Giá 2   13:15, 17:45
Bẫy Quỷ   13:30
Giáng Sinh Đen   13:45, 18:15
Anh Trai Yêu Quái   16:00
13/12/2019 Giáng Sinh Đen   09:00, 13:30, 20:15
Bạn Âm 2: Ngôi Nhà Của Quỷ   09:15, 13:45, 20:00
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   09:30, 11:00, 12:00, 14:30, 17:00, 17:45, 19:45
Anh Trai Yêu Quái   11:15
Nữ Hoàng Băng Giá 2   15:30
Khủng Long Ăn Chay   15:45
Bẫy Quỷ   18:00
12/12/2019 Giáng Sinh Năm Ấy   09:00, 13:30, 18:00
Anh Trai Yêu Quái   09:15, 20:00
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   09:30, 14:30, 19:45
Kẻ Du Hành Trên Mây   11:15, 15:45, 20:15
Bẫy Quỷ   11:30
Ông Bạn Găng-Tơ   12:00
Công Chúa Nhỏ Của Bà   13:45
Bạn Âm 2: Ngôi Nhà Của Quỷ   16:00
Nữ Hoàng Băng Giá 2   17:15
21 Cây Cầu   17:45
11/12/2019 Giáng Sinh Năm Ấy   09:00, 13:30, 18:00
Anh Trai Yêu Quái   09:15, 20:00
Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:30, 17:00
Kẻ Du Hành Trên Mây   11:15, 15:45, 20:15
21 Cây Cầu   11:30, 17:45
Công Chúa Nhỏ Của Bà   12:00, 13:45
Ông Bạn Găng-Tơ   14:15
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp   19:45
10/12/2019 Giáng Sinh Năm Ấy   09:00, 13:30, 18:00
Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:15, 17:00
Anh Trai Yêu Quái   09:30, 20:00
Kẻ Du Hành Trên Mây   11:15, 15:45, 20:15
21 Cây Cầu   11:45
Công Chúa Nhỏ Của Bà   12:00, 14:00
Ông Bạn Găng-Tơ   14:15
Bẫy Quỷ   16:15, 19:45
09/12/2019 Giáng Sinh Năm Ấy   09:00, 13:30, 18:00
Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:15, 17:00
Anh Trai Yêu Quái   09:30, 20:00
Kẻ Du Hành Trên Mây   11:15, 15:45, 20:15
21 Cây Cầu   11:45
Công Chúa Nhỏ Của Bà   12:00, 14:00
Ông Bạn Găng-Tơ   14:15
Bẫy Quỷ   16:15, 19:45

Thời tiết một số khu vực