Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:40, 13:10, 18:30, 21:00
Hoa Hậu Giang Hồ   15:45, 19:40, 21:40
Đùa Với Lửa   17:40
17/11/2019 Pháp Sư Mù   10:30, 11:00, 11:50, 12:50, 14:10
Những Thiên Thần Của Charlie   11:20, 13:40, 16:10, 18:30, 20:20, 21:00
Hoa Hậu Giang Hồ   11:50, 13:20, 15:50, 19:40
Đùa Với Lửa   13:50, 17:40
16/11/2019 Pháp Sư Mù   10:30, 11:00, 11:50, 12:50, 13:20, 14:10
Những Thiên Thần Của Charlie   11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:20, 21:00, 21:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:50, 15:50, 19:40
Đùa Với Lửa   13:40, 17:40
15/11/2019 Pháp Sư Mù   10:30, 11:00, 11:50, 12:50, 13:20, 14:10
Những Thiên Thần Của Charlie   11:10, 13:40, 18:30, 20:20, 21:00
Hoa Hậu Giang Hồ   13:50, 15:50, 19:40
Đùa Với Lửa   17:40
14/11/2019 Pháp Sư Mù   11:40, 12:00, 14:00, 14:30
Những Thiên Thần Của Charlie   12:10, 14:40, 17:10, 19:40, 22:10
Ký Ức Kinh Hoàng   15:00, 22:05
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   20:10
13/11/2019 Pháp Sư Mù   10:40, 11:20, 12:30, 13:00, 13:40, 15:00
Đùa Với Lửa   11:00
Ký Ức Kinh Hoàng   13:10, 18:20
Thú Cưng Siêu Quậy   16:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   20:10
12/11/2019 Đùa Với Lửa   10:10, 16:50
Pháp Sư Mù   10:30, 12:00, 12:40, 14:20, 15:00
Tiên Hắc Ám 2   11:20, 14:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:40, 20:10
Ký Ức Kinh Hoàng   14:00, 17:10
Thú Cưng Siêu Quậy   19:00
11/11/2019 Pháp Sư Mù   10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 19:40, 20:30, 21:00, 22:05
Đùa Với Lửa   11:10, 17:00
Ký Ức Kinh Hoàng   11:50, 13:10, 16:10, 19:10, 22:10
Tiên Hắc Ám 2   12:30, 17:40
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   14:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   15:00, 20:10

Thời tiết một số khu vực