Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Nghĩa Địa Ma   09:25
Thú Cưng Siêu Quậy   09:45, 16:15
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   10:00, 13:15
Tiên Hắc Ám 2   10:35, 10:55, 11:25, 12:05, 13:05, 13:25, 13:55, 14:35, 15:35, 15:55, 16:25, 17:05, 18:05, 18:25, 18:55, 19:35, 20:35, 20:50, 21:00, 21:25, 22:05, 23:05, 23:30
Đàn Ông Song Tử   10:45, 17:55, 23:20
Biệt Đội Bất Hảo   11:55, 20:20, 22:45
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   14:15
Joker   15:20, 18:20
18/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   10:35, 10:55, 11:25, 12:05, 13:05, 13:25, 13:55, 14:35, 15:35, 15:55, 16:25, 17:05, 18:05, 18:25, 18:55, 19:35, 20:35, 20:50, 21:00, 21:25, 22:05, 23:05, 23:30
Đàn Ông Song Tử   10:45, 17:55, 23:20
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   13:15
Biệt Đội Bất Hảo   13:45, 20:20, 22:45
Joker   15:20, 18:20
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   16:15
17/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:40, 11:50, 14:00, 16:10, 18:00
Đàn Ông Song Tử   09:50, 10:45, 13:15, 15:40, 18:20, 19:20, 20:45
Biệt Đội Bất Hảo   10:00, 12:30, 14:55, 17:25, 19:55, 22:50
Joker   10:15, 12:45, 14:20, 15:15, 16:50, 17:50, 20:20, 22:20
Lời Từ Biệt   12:15
Tiên Hắc Ám 2   18:05, 20:10, 20:35, 21:45, 22:40, 23:05
16/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:25, 16:35, 18:50, 23:15
Đàn Ông Song Tử   09:30, 11:10, 11:55, 13:35, 14:20, 16:00, 18:25, 20:50
Joker   10:15, 11:35, 12:45, 14:05, 15:15, 16:45, 17:50, 19:00, 20:30, 21:30, 22:20
Biệt Đội Bất Hảo   10:15, 12:35, 15:00, 17:30, 19:15, 19:55, 21:00, 21:40, 23:00
15/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:25, 16:35, 18:50, 23:15
Đàn Ông Song Tử   09:30, 11:10, 11:55, 13:35, 14:20, 16:00, 18:25, 20:50
Biệt Đội Bất Hảo   10:15, 12:35, 15:00, 17:30, 19:15, 19:55, 21:00, 21:40, 23:00
Joker   10:15, 11:35, 12:45, 14:05, 15:15, 16:45, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 22:20
14/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 16:40, 18:50, 23:15
Đàn Ông Song Tử   09:40, 11:10, 12:10, 13:35, 14:40, 16:00, 18:25, 20:50
Joker   10:05, 11:40, 12:45, 14:10, 15:15, 17:50, 19:00, 20:30, 21:30, 22:20
Biệt Đội Bất Hảo   10:15, 12:35, 15:00, 17:30, 19:15, 19:55, 21:00, 21:40, 23:00
Thú Cưng Siêu Quậy   17:10
13/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:25, 10:05, 11:40, 13:30, 15:20, 17:10
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 12:00, 16:40, 20:10, 22:20
Joker   10:10, 10:50, 12:40, 14:10, 15:10, 15:55, 17:50, 19:05, 20:30, 21:35, 22:20
Biệt Đội Bất Hảo   10:30, 12:50, 15:10, 17:30, 18:50, 19:55, 21:15, 23:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   11:25, 13:40, 15:50, 18:00
Đàn Ông Song Tử   13:20, 18:25, 20:50
12/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   10:00, 14:50, 17:10
Joker   10:15, 10:55, 12:45, 13:25, 15:15, 15:55, 17:50, 19:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:20, 23:15
Thất Sơn Tâm Linh   10:20, 12:00, 14:15, 18:50, 20:10, 22:20
Biệt Đội Bất Hảo   10:30, 12:30, 15:00, 16:25, 17:30, 18:30, 19:55, 23:00
Đàn Ông Song Tử   10:40, 15:25, 17:45, 20:50
Lời Từ Biệt   12:55
Người Tuyết Bé Nhỏ   13:15

Thời tiết một số khu vực