Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   16:00, 20:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   18:25
20/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   16:00, 20:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   18:25
19/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   16:00, 20:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   18:25
18/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   20:30
17/10/2019 Biệt Đội Bất Hảo   15:50
Đàn Ông Song Tử   18:05
Tiên Hắc Ám 2   20:30
16/10/2019 Biệt Đội Bất Hảo   15:55
Thất Sơn Tâm Linh   18:10
Đàn Ông Song Tử   20:15
15/10/2019 Đàn Ông Song Tử   15:50
Thất Sơn Tâm Linh   18:10
Biệt Đội Bất Hảo   20:15
14/10/2019 Biệt Đội Bất Hảo   15:55
Thất Sơn Tâm Linh   18:10
Đàn Ông Song Tử   20:15

Thời tiết một số khu vực